Haptonomie

Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel

Het woord haptonomie is een samenvoeging van de twee Griekse woorden: hapsis (tast, gevoel, gevoelsbeleving, tact) en nomos (wet, regel, norm). Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Het deelwoord hapto verwijst naar het Griekse woord haptein: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten.

Haptonomie gaat over eenheid

Haptonomie gaat vooral over de eenheid van denken en handelen, voelen en beleven. Bij een haptonomische benadering staat de helende aanraking centraal. Hierdoor wordt de ander in zijn of haar bestaan bevestigd. De benadering van Presenz heeft een haptonomische basis en is zowel gericht op beleving als op fysieke reactie.

Haptonomie geeft inzicht

De combinatie van ervaren en beleven geeft inzicht en heeft ook direct invloed op het dagelijks leven. Bewust kiezen voor wat u doet, geeft plezier en inspiratie.

Contact

Neem contact op met Presenz voor meer informatie of een afspraak. Presenz: 035 – 62 18 107.